Vacature Data Scientist Stage - Clappform

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging als data scientist? Ben jij analytisch ingesteld en geïnteresseerd in digitale transformaties? Kan jij goed samenwerken in een team en vind je het leuk waardevolle inzichten te halen uit complexe datasets om onze huidige klanten te helpen met hun digitalisering? Lees dan verder en wie weet zijn wij op zoek naar jou! 


Bij Clappform zijn we op zoek naar een getalenteerde en gedreven data scientist om ons team te versterken. Als data scientist speel je een cruciale rol in het analyseren en interpreteren van complexe datasets om waardevolle inzichten te genereren die ons bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen. Je zult betrokken zijn bij uiteenlopende projecten, variërend van het ontwikkelen van voorspellende modellen tot het identificeren van trends en patronen die ons helpen om strategische beslissingen te nemen.

Wat ga je doen:

 • Verzamelen, verwerken en analyseren van grote datasets met behulp van geavanceerde analytische technieken en tools.
 • Ontwikkelen van algoritmes en modellen om complexe problemen op te lossen en voorspellingen te doen.
 • Identificeren van trends, patronen en inzichten in de gegevens om strategische aanbevelingen te doen voor verschillende afdelingen.
 • Samenwerken met interne belanghebbenden om zakelijke behoeften te begrijpen en data-oplossingen te ontwikkelen.
 • Communiceren van complexe analyses en resultaten aan zowel technische als niet-technische belanghebbenden op een duidelijke en begrijpelijke manier.

Wie ben jij:

 • Bachelor- of masterdiploma in de richting van AI, Data Science, Wiskunde, Informatica. 
 • Ten minste 1 - 2 jaar ervaring in kwantitatieve analyse of gegevensmodellering
 • Grondige kennis van voorspellende modellen, machine-learning, clustering- en classificatietechnieken en algoritmen
 • Vlotheid in een programmeertaal (Python)
 • Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om complexe problemen op te lossen.

Daarnaast ben je:

 • Proactief, je kunt zelfstandig werken maar ook in teamverband.
 • Heb je affiniteit met de vastgoedmarkt;
 • Gemotiveerd, innovatief ingesteld en detail gericht;
 • Communicatief vaardig met sterkte analytische vaardigheden;
 • Beheerst de Nederlandse en Engelse taal – meer talen zijn altijd interessant (maar niet noodzakelijk);
 • Beschikbaar voor 3-5 dagen in de week; aantal maanden is bespreekbaar (ongeveer tussen de 3-12 maanden).

Wat wij bieden:

Clappform is een snelgroeiend, innovatief bedrijf met enthousiaste en jonge mensen. Tijdens je werk word je intensief begeleid door ons team. Je dagen zullen variërend zijn waarbij je verantwoordelijk bent voor een groot aantal verschillende taken.

Solliciteer nu. En stuur een e-mail naar: info@clappform.com of t.griffioen@clappform.com met een korte motivatie en je cv. 


Voor meer informatie over onze AI-cloudoplossingen ga naar: www.clappform.com

 ****English below****


Are you looking for a new challenge as a data scientist? Are you analytically minded and interested in digital transformations? Can you work well together in a team and do you enjoy extracting valuable insights from complex data sets to help our current customers with their digitalization? Then read on and who knows, we might be looking for you! 


At Clappform we are looking for a talented and driven data scientist to join our team. As a data scientist, you will play a crucial role in analyzing and interpreting complex data sets to generate valuable insights that can take our company to the next level. You will be involved in a variety of projects ranging from developing predictive models to identifying trends and patterns that help us make strategic decisions.

What you will do:

 • Collect, process and analyze large data sets using advanced analytical techniques and tools.
 • Develop algorithms and models to solve complex problems and make predictions.
 • Identify trends, patterns and insights in the data to make strategic recommendations for different departments.
 • Collaborate with internal stakeholders to understand business needs and develop data solutions.
 • Communicate complex analysis and results to both technical and non-technical stakeholders in a clear and understandable manner.


Who are you:

 • Bachelor's or Master's degree in AI, Data Science, Mathematics, Computer Science. 
 • At least 1 - 2 years of experience in quantitative analysis or data modeling
 • Thorough knowledge of predictive modeling, machine learning, clustering and classification techniques and algorithms
 • Fluency in a programming language (Python)
 • Strong analytical skills and ability to solve complex problems.

In addition, you are:

 • Proactive, you can work independently but also as part of a team.
 • Have an affinity with the real estate market;
 • Motivated, innovative and detail-oriented;
 • Communicative with strong analytical skills;
 • Proficient in Dutch and English - more languages are always interesting (but not necessary);
 • Available for 3-5 days a week; Number of months is negotiable (approximately between 3-12 months).

What we offer:


Clappform is a fast-growing, innovative company with enthusiastic and young people. During your work you will be intensively supported by our team. Your days will be varied where you will be responsible for a large number of different tasks.  


Apply now. And send an email to: info@clappform.com or t.griffioen@clappform.com with a short motivation and your resume. 

For more information about our AI cloud solutions go to: www.clappform.com

Clappform B.V.

Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam

info@clappform.com

Clappform B.V. 2024 All rights reserved.