Overheid

Slimme oplossingen voor een betere maatschappij

Clappform stelt overheidsinstanties in staat zich te richten op wat voor hen het belangrijkst is: hun burgers zo goed mogelijk helpen. Wij lopen voor op het gebied van automatisering, kunstmatige intelligentie, operationeel onderzoek en data science. 

Overheid applicaties

Voorspellingen op basis van machine learning kunnen uw bedrijfsapplicaties slimmer maken. In de praktijk blijft dit echter een uitdaging, waar veel teams van datawetenschappers soortgelijke moeilijkheden ervaren. Desondanks biedt het benutten van machine learning voor voorspellingen aanzienlijke potentie om de intelligentie en efficiëntie van uw bedrijfsapplicaties te verbeteren, wat resulteert in nauwkeurigere prognoses en meer geïnformeerde besluitvorming.


Gemeente scan

Scan de hele omgeving in uw gemeente en krijg toegang tot de laatste updates. Denk aan maatschappelijke uitdagingen of wijkgerichte aanpakken. Gebruik AI/ML om correlaties uit de data te halen en beleid effectiever in te zetten. 

Leefbaarheidsmonitor

Het monitoren van de leefbaarheid in gemeenten is een belangrijke en complexe uitdaging. Leefbaarheid verbeteren, verschillende wijken vergelijken en inzicht krijgen in de belangrijkste leefbaarheidsfactoren per wijk. Met onze aanpak lukt het gemeenten om proactief in plaats van reactief te zijn.

Duurzaamheidsmonitor

Inzicht krijgen in de duurzaamheid van bepaalde wijken en huizen en advies krijgen in welke wijken je moet investeren. Koppel doelen aan nationale doelen (bijv. Nationaal Isolatieprogramma) of aan mondiale doelen zoals de SDGs vanuit de VN. 

Monitor Wonen

Krijg datagestuurd inzicht in de woningmarkt, zowel inzicht in het particuliere als het gereguleerde deel van het woondomein. Eenvoudig transacties in verschillende buurten, wijken en of op postcode 6-niveau in de tijd vergelijken

Woningbouw monitor

Datagedreven inzichten van nieuwbouw en bouwactiviteiten in de gemeente en/of provincie. Actieve monitoring van harde en zachte afspraken. 

Energie transitie

Data-gedreven inzicht in de energietransitie in uw gemeente op basis van verschillende soorten databronnen. Monitor energiedoelstellingen en krijg inzicht in de geschikte acties. 

Begin vandaag met de impact van duurzaamheid in de gebouwde omgeving.  

Monitor de duurzaamheid van uw regio. Krijg inzicht in de duurzaamheid van uw gemeente en zie hoe deze geoptimaliseerd kan worden. Maak slimme keuzes voor de toekomst met oog voor mens, economie en natuur. Ondersteun uw gemeente bij het duurzamer en groener maken van de stad. 


Wijk analyse

Gebiedsanalyses die zijn uitgevoerd, kunnen helpen bij het proces om wijken aardgasvrij te maken. Op basis van analyses kan strategisch worden bepaald hoe wijken moeten worden ingericht en bijdragen aan klimaatadaptatie. Denk aan ondergrondse maatregelen, vergroening van de wijk en aanvullende activiteiten. Onze toepassingen helpen u bij het maken van analyses en het verkrijgen van het beste advies. 

Klant projecten

and many more... 

Clappform B.V.

Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam

info@clappform.com

Clappform B.V. 2024 All rights reserved.