Overheid

Slimme oplossingen voor een betere maatschappij

Clappform stelt overheidsinstanties in staat zich te richten op wat voor hen het belangrijkst is: hun burgers zo goed mogelijk helpen. Wij lopen voor op het gebied van automatisering, kunstmatige intelligentie, operationeel onderzoek en data science. 

Overheid applicaties

Voorspellingen op basis van machine learning kunnen uw bedrijfsapplicaties slimmer maken. In de praktijk is dit echter nog moeilijk en veel data scientist teams ondervinden vergelijkbare moeilijkheden:


Gemeente scan

Scan de gehele omgeving in uw gemeente en krijg toegang tot de laatste updates. 

Leefbaarheidsmonitor

Verbeter de leefbaarheid, vergelijk verschillende buurten, en krijg inzicht in de belangrijkste leefbaarheidsfactoren per buurt.  

Duurzaamheidsmonitor

Krijg inzicht in de duurzaamheid van bepaalde buurten en huizen en krijg advies over in welke huizen moet worden geïnvesteerd. 

Woning monitor

Verkrijg data-gedreven inzichten over uw buurten, lokale plaatsen en fysieke activa en vergelijk buurteigenschappen in de tijd. 

Energie transitie

Data-gedreven inzicht in de energietransitie in uw gemeente op basis van verschillende soorten databronnen. Monitor energiedoelstellingen en krijg inzicht in de geschikte acties. 

Begin vandaag met de impact van duurzaamheid in de gebouwde omgeving.  

Monitor de duurzaamheid van uw regio. Krijg inzicht in de duurzaamheid van uw gemeente en zie hoe deze geoptimaliseerd kan worden. Maak slimme keuzes voor de toekomst met oog voor mens, economie en natuur. Ondersteun uw gemeente bij het duurzamer en groener maken van de stad. 


Wijk analyse

Gebiedsanalyses die zijn uitgevoerd, kunnen helpen bij het proces om wijken aardgasvrij te maken. Op basis van analyses kan strategisch worden bepaald hoe wijken moeten worden ingericht en bijdragen aan klimaatadaptatie. Denk aan ondergrondse maatregelen, vergroening van de wijk en aanvullende activiteiten. Onze toepassingen helpen u bij het maken van analyses en het verkrijgen van het beste advies. 

Klant projecten

Clappform B.V.

Parlevinker 17
1186 ZA Amstelveen

info@clappform.com

Clappform B.V. 2022 All rights reserved.