Overheid

Slimme oplossingen voor een betere maatschappij

Clappform stelt overheidsinstanties in staat zich te richten op wat voor hen het belangrijkst is: hun burgers zo goed mogelijk helpen. Wij lopen voor op het gebied van automatisering, kunstmatige intelligentie, operationeel onderzoek en data science. 

Overheid applicaties

Voorspellingen op basis van machine learning kunnen uw bedrijfstoepassingen slimmer maken. 


Wijk analyse

Verkrijg data-gedreven inzichten over uw buurten, lokale plaatsen en fysieke activa en vergelijk buurteigenschappen in de tijd. 

Gemeente scan

Scan de gehele omgeving in uw gemeente en krijg toegang tot de laatste updates. 

Leefbaarheidsmonitor

Verbeter de leefbaarheid, vergelijk verschillende buurten, en krijg inzicht in de belangrijkste leefbaarheidsfactoren per buurt.  

Duurzaamheidsmonitor

Gain insights into the sustainability of certain neighbourhoods and houses and receive advice on which houses should be invested. 

Clappform helpt gemeenten met de digitale transformatie van hun dienstverlening, waardoor hun dagelijkse werkzaamheden aanzienlijk verbeteren. Door de meest waardevolle inzichten te bieden, stelt Clappform hen in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. 


Overheids Research

Wijk analyse

Gebiedsanalyses die zijn uitgevoerd, kunnen helpen bij het proces om wijken aardgasvrij te maken. Op basis van analyses kan strategisch worden bepaald hoe wijken moeten worden ingericht en bijdragen aan klimaatadaptatie. Denk aan ondergrondse maatregelen, vergroening van de wijk en aanvullende activiteiten. Onze toepassingen helpen u bij het maken van analyses en het verkrijgen van het beste advies. 

Leefbaarheids

monitor

Onze applicaties helpen overheidsinstanties om de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Gebruikers krijgen realtime inzichten uit verschillende wijken, waarna efficiëntere en proactievere diensten kunnen worden verleend. Overheden zijn in staat om buurten met een wisselende leefbaarheid te identificeren, te analyseren welke bepaalde investeringen de leefbaarheid zullen verbeteren en bewoners zich meer betrokken te laten voelen.

Klant projecten

Clappform B.V.

Parlevinker 17
1186 ZA Amstelveen

info@clappform.com

Clappform B.V. 2022 All rights reserved.